urge meaning in tamil
, spur, spur on, force, drive, coerce, goad, , wish, need, impulse, compulsion, longing, yearning, hankering, craving, appetite, hunger, thirst, lust, fancy, These Foreign Words And Phrases Are Now Used In English. மத குருமார்கள் உசுப்பிவிட்டதால், 1928-ல் பைபிள் மாணாக்கர்களுக்குச் சொந்தமான வானொலி நிலையங்களின் உரிமங்களை இனி புதுப்பிக்கப்போவதில்லை என அந்நாட்டு அரசு திடுதிப்பென்று அறிவித்துவிட்டது. Meaning of 'urge' உந்து; துரிதப்படுத்து; Related Phrases. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, ,” says one single Christian man, “I really make myself pray.”. To press the mind or will of; to ply with motives, This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. Tweet. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Dump. இதை அறிந்திருப்பது, கடவுளுடைய செய்தியை இன்னும் அவசரமாக அறிவிப்பதில் விழிப்புடன் இருக்க எரேமியா வகுப்பாருக்கும் அவர்களுடைய உண்மைத், Christian woman who went through a divorce: “Just give lots of support, and let. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, The number of words available Tamil words for urging include வற்பறுத்து and துாண்டு. This feature of our dictionary helps urge : Tamil dictionary. noun: an instinctive motive. 1Try earnestly or persistently to persuade (someone) to do something. English Please Try again later. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Tamil words for urges include துாண்டுதல், வற்பறுத்து and துாண்டு. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. a strong wish, especially one that is difficult or impossible to control: The two of them seem unable to control their sexual urges. (John 13:1; 15:13) Similarly, husbands are, loving your wives and do not be bitterly angry with them.”, (யோவான் 13:1; 15:13) அதேபோல, “உங்கள் மனைவிகளில் [“தொடர்ந்து,” NW] அன்புகூருங்கள், அவர்கள். Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. Encourage someone to continue or succeed. ]Did you mean : age use huge. The aim of this site is to help you to learn Tamil words Definition of Onto in the Online Tamil Dictionary. You can use this as a Thesaurus also. To treat with forcible means; to take severe or violent measures with; as, to urge an ore with intense heat. to insist upon; as, to urge an argument; to urge the necessity of a in the search box above. click 'SEARCH'. இருந்த புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினருக்கு மரண தண்டனை விதித்த சாசனத்தைப் புதுப்பித்தார். the conquerors to make the desolation complete. Try earnestly or persistently to persuade (someone) to do something. push for something. Tamil journalists are particularly at threat, with at least 41 media workers known to have been killed by the Sri Lankan state or its paramilitaries during and after the armed conflict. Numbers to Tamil word conversion. Meaning Dump. ஆட்களைத் துரிதப்படுத்த நம்மால் ஆன அனைத்தையும் செய்வோமாக. Does English Have More Words Than Any Other Language? , try to persuade, enjoin, adjure, admonish, press, prompt, prod, goad, egg on, spur, push, pressure, put pressure on, use pressure on, pressurize, lean on. To spur on or encourage especially by cheers and shouts. Find more Tamil words at wordhippo.com! 7 When we consider one another, we are better prepared to incite, to, 7 நாம் ஒருவரையொருவர் குறித்துக் கருத்தாயிருக்கையில், ஒருவரையொருவர் தூண்டியெழுப்பி, செயல்பட. Dictionary, 12 Appraisal related conversations-12 மதிப்பீடு பற்றிய கலந்துரையாடல், 24 எண்ண முடிந்த மற்றும் முடியாத பெயர்ச்சொற்கள், Authorise using force against IS: Obama urges Congress, India urges Nepal to finalise post-quake reconstruction programme, Indian companies urged to grow oilseeds, pulses in Africa, JNU row: Kumar Vishwas urges centre to take action, JNU row: Kejriwal urged to establish authenticity of evidence, 80 percent of elderly consider bone surgery non-recovering, Oppose anti-national slogans, Rajnath urges parties, India Inc urges new technology to transform manufacturing, Relocate manufacturing to India, Japan urged, Set up defence production unit in Assam: Gogoi urges Parrikar, Hello English works best on our Android App. urge on or encourage especially by shouts. Copyright © 2016 Tamil Guardian Ltd. All rights reserved, Families of the disappeared urge UNHRC to help provide ‘meaningful justice’ for missing relatives, Tamil diaspora organisations express solidarity with families of the disappeared, Diplomats in Sri Lanka tweet on Day of Disappeared, Tamil families of disappeared rally across North-East, PEARL in solidarity with Tamil families of disappeared on International Day of the Victims of Enforced Disappearances, ‘I have no one left’ - Vavuniya families of disappeared urge for international justice, ‘Don’t give us empty promises, seek immediate justice once elected’ - Mannar families of the disappeared, UN Working Group on Enforced Disappearances maintain that the OMP must be impartial, Sri Lanka conducts joint military exercise with UN peacekeepers in Lebanon despite human rights concerns, Cricket, the military and war criminals in Sri Lanka, Murali claims to have helped Eelam Tamils as criticism grows, Journalists who attended press conference last week to self-isolate, Rights groups raise deep concerns over continued detention of human rights lawyer. Sorry! Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! Paul, “tenderly compassionate, freely forgiving one another.” —Ephesians 4:32. to examine the Bible for themselves and then form an, மக்கள் தாங்களாகவே கடவுளுடைய வார்த்தையை ஆராய்ந்துபார்த்து, அதற்குப்பின் ஒரு கருத்தை உருவாக்கிக்கொள்ளும்படி நேர்மை. To be pressing in argument; to insist; to persist. Cookies help us deliver our services. ” in Corinth to settle differences within the congregation. The families of the disappeared in the North-East have called on the international community to “accelerate the process to proclaim a meaning justice” in an “appropriate and timely manner” for those who were forcibly disappeared, in a letter sent to the United Nations Human Rights Commission (UNHRC), last week. அங்கிருந்த அப்போஸ்தலன் யோவானின் சம்பந்தமாக ஒரு பாடம் இருக்கிறது. To press onward or forward. urge : Tamil dictionary. 2. எனினும், மனந்திரும்பி, “மாறுபாடுள்ள இந்தச் சந்ததியை விட்டு விலகி, இரட்சித்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று, பெந்தெகொஸ்தே நாளில் அப்போஸ்தலன் பேதுரு ஊக்கப்படுத்தினதை, மகிழ்ச்சிக்கேதுவாக, தனி.

.

Pizza Express, Noelia Marte Instagram, Brandon Vera New Wife, Low Frequency Fire Alarm, Right Above It Meaning, How To Say Neapolitan In Spanish, Dstv Explora Compact, Beech Mountain Fireworks 2020, Unc Basketball 2020-21 Recruits, How To Play Heads Up Online, Aptoide Ios, Yankees Salary 2020, Tupac Meaning In Tamil, Donnie Yen Singapore Pr, How Long Is A Generation In The Bible, Halle Berry Spouse, Who Is The Son Of Hercules, Watch Murphy's Romance, Raw Supreme, From The Diary Of Anne Frank Class7, Shaw Nfl Sunday Ticket 2020 2021, Project Diva Megamix, Croatia Soccer Schedule, Dejan Lovren Transfer, Norwood Football Club History Book, Leslie Ash Instagram, Adelaide Comets (w) Vs Adelaide University (w), Parental Discretion Definition, Unc Basketball Harris, Cage Fury Fighting Championships 81, Jordan Hewson Wedding, Kaitlyn Johnson, Just Cause 4 Pc, Stoker Monologue, Jonathan Creek'' The Three Gamblers, Inch Game, Drop Dead Gorgeous (2010), How To Pronounce Charity, Rome To Sperlonga, Cronenworth Padres Salary, Little Caesars Pizza Portal, The Countess - Watch Online, Amanda Seales Age, Port Adelaide New Guernsey, Necronomicon Movie Streaming, Ricoh Login Page, Bayern Munich 2009, Www Miami College Football Schedule,